MÕNISTE LASTEAED


PÄEVAKAVA:

7.15 - 8.00

LASTE VASTUVÕTT

8.00 - 9.00

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS, VABA TEGEVUS

9.00 - 9.30

HOMMIKUSÖÖK

9.30 - 11.00

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS, INDIVIDUAALNE TÖÖ, VABA TEGEVUS

11.00 - 12.00

ÕUESOLEK, ÕUETEGEVUSED, ÕUEÕPE

12.00 - 12.30

LÕUNASÖÖK

12.30 - 14.30

PUHKETUND, ÕPPETEGEVUS, INDIVIDUAALNE TÖÖ, VABA TEGEVUS TOAS VÕI ÕUES

15.00 - 15.30

ÕHTUOODE

16.00 - 17.15

VABA TEGEVUS TOAS VÕI ÕUES, INDIVIDUAALNE TÖÖ, KOJUMINEK