MÕNISTE LASTEAED

LASTEAIAMAKS

Alates 01.veebruarist 2008.a. on toidupäeva maksumus 1,15 eurot, sellest:

hommikusöök

0,38 eurot

lõunasöök

0,51 eurot

oode

0,26 eurot

Mõniste Koolis on lasteaia laste vanemate poolt kaetava osalustasu suurus 9,59 eurot kuus.

Lapse lasteaeda vastuvõtmise kuul tasub lapsevanem osalustasu 1/2 ulatuses, kui laps võetakse lasteaeda vastu pärast 16. kuupäeva. Lapse lasteaiast lahkumise kuul tasub lapsevanem osalustasu 1/2 ulatuses kui laps lahkub lasteaiast enne 15. kuupäeva.

Juunis, juulis, augustis ja detsembris tasutakse osalustasu lähtuvalt lasteaia lahtioleku päevadest kuus.

Lapse pikaajalisel puudumisel haiguse tõttu üle kümne järjestikuse kalendripäeva tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteaias viibitud päevade arvuga.

Osalustasu maksab lapsevanem Mõniste vallavalitsuse esitatud arve alusel arvel märgitud tähtajaks.