MÕNISTE LASTEAED

LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK

Lasteaed on avatud:

Esmaspäev

7.15 - 17.15

Teisipäev

7.15 - 17.15

Kolmapäev

7.15 - 17.15

Neljapäev

7.15 - 17.15

Reede

7.15 - 17.15

Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga ja annab lapse isiklikult õpetajale või õpetaja abile üle. Kui laps tuleb lasteaeda üksinda või alaealise perekonnaliikmega, peab lapsevanem kirjutama kooli direktorile avalduse, et võtab vastutuse endale lapse julgeoleku eest.

Lasteaialapsed ja neid saatvad pereliikmed sisenevad ainult lasteaia uksest.

Laps tuleb lasteaeda tuua hiljemalt 5 minutit enne kella 8.00

Kui laps jääb puuduma, tuleb lapsevanemal sellest teatada hommikul enne kella 8.00

Laps ja tema saatja ei lahku lasteaiast ilma õpetaja või õpetaja abi teadmata.