MÕNISTE LASTEAED

KODUMÄNGUASJAD

Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte püstoleid, nuge, mõõku jt. sõjamängu vahendeid ning ohtlikke esemeid.

Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise ega lõhkumise eest.