MÕNISTE LASTEAED

Muusika        esmaspäeval
                      kolmapäeval   
Liikumine      reede

Pillitund           

ÜLDINFO

Lasteaias töötab 2 liitrühma: noorem- ja vanem liitrühm.

Lasteaed töötab 7.15 - 17.15. Õppetöö korraldamisel arvestame riikliku alushariduse õppekava. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava koos ainekavadega.

Õppetöö planeerimine toimub nädala kaupa. Laste elu ja tegevused on seotud päevakavaga, kus võimalikult palju aega arvestatakse lapse mängule ja loovtegevusele looduses. Õppe- ja kasvatustegevuses tähtsal kohal on ka õppe- ja mänguvahendid lastele. Püüame pakkuda lastele mitmekesiseid kunstivahendeid ja materjale, ajakohaseid lauamänge, klotse, pildikomplekte jne. Igal õppeaastal ostetakse juurde uusi metoodilisi õppevahendeid, kirjandust.

Lasteaia lastele on tagatud turvaline ja arengut soodustav keskkond. Planeerimisel arvestame traditsioone, temaatilisi näitusi, ühisüritusi lapse pereliikmetega, rahvakalendritähtpäevi.

Lasteaed asub Mõniste Kooliga ühe katuse all. Lasteaialapsed saavad kasutada kooli muusikaklassi, loodusklassi, huvialaruumi, spordiväljakut, õueõppe klassi. Toimuvad kooliga mitmesugused ühisüritused: temaatilised kultuurhommikud, spordipäevad, peod. Teeme koostööd kooli võrukeeleringiga.

Lasteaial on head sõprussidemed Varstu lasteaiaperega, kellega peetakse igal aastal ühisüritusi.

Lasteaia lastele pakub piiramatuid võimalusi erinevateks tegevusteks ilus radaderohke männimets.

Sageli käiakse matkamas ja õppekäikudel ümbruskonna taludes ning Mõniste muuseumis.